Kalite ve Çevre Politikamız

 • · Konut ve Ticari Bina İnşaat Hizmetleri İşlerinde yapmış olduğumuz tüm çalışmaların, her yıl hedeflerimiz doğrultusunda doğru yapılmasını sağlamak,
 • · Sektörüne uygun ulusal ve uluslararası standartların mevzuatlarına uymak,
 • · Çevre yönetim sistemi ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun çalışmak,
 • · Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak, cevap vermek ve karşılamak,
 • · Verilen hizmeti taahhüt edilen zamanda tamamlamak,
 • · Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmak ve her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,
 • · Şirket, proje ve tüm departmanlarda çalışanların memnuniyetini sağlamak,
 • · Sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimi için eğitimler düzenlemek,
 • · Çevre risk değerlendirmelerini kontrol altına almak ve riskleri minimize etmek,
 • · Tüm hizmet aşamalarında çevre kirliliğinin önlenmesini ve çevresel performansın sürekli gelişimini sağlamak,
 • · Kalite ve çevre yönetim sistemine tüm personelin katılımı sağlanarak, etkinliğinin izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi firmamızın ana politikasıdır.

AYSE YAPI; bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.
Bu politika aynı zamanda hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.